• info@agrosindikat.org.mk

ЗОШТО ДА СТАНАМ ЧЛЕН?

Затоа што без Агро-Синдикатот не би имале:
- Колективни договори на ниво на гранка и на ниво на работодавач - Годишно зголемување на платите - Додатоци на плата за работа ноќе, прекувремено, на празник, во 3 смени, минат труд - Исплата на регрес за годишен одмор - Исплата на надоместоци на плата - Регулирано работно време - Годишен одмор над законскиот минимум - Подобри услови за работа - Заштита при работа - Бесплатна правна помош и заштита - Бесплатно право на синдикално образование
ЗАЧЛЕНУВАЊЕ
Image

СИНДИКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Image

ВИ ТРЕБА НАША ПОДДРШКА