©2019 all right reserved, made with by Net4U
  • info@agrosindikat.org.mk

ЗОШТО ДА СТАНАМ ЧЛЕН?

Затоа што без Агро-Синдикатот не би имале:
- Колективни договори на ниво на гранка и на ниво на работодавач
- Годишно зголемување на платите
- Додатоци на плата за работа ноќе, прекувремено, на празник, во 3 смени, минат труд
- Исплата на регрес за годишен одмор
- Исплата на надоместоци на плата
- Регулирано работно време
- Годишен одмор над законскиот минимум
- Подобри услови за работа
- Заштита при работа
- Бесплатна правна помош и заштита
- Бесплатно право на синдикално образование
ЗАЧЛЕНУВАЊЕ
Image

СИНДИКАЛНИ АКТИВНОСТИ

Image

ВИ ТРЕБА НАША ПОДДРШКА