• info@agrosindikat.org.mk

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР НА НИВО НА РАБОТОДАВАЧ — Агро-Синдикат